Christiana C. Olekaibe

Olekaibe Christiana C.

Rank: Lecturer I

 

Academic and Professional Qualifications

M.A. Igbo (2004) Imo State University Owerri

B.A. (Ed) Igbo linguistics (1996) University of Nigeria Nsukka

WASC:  Our Lady of Mercy Juniorate Amapu Ntigha  Secondary Technical School Amapu Ntigha

FSLC: Community Primary School Amapu Ntigha

 

Publications:

  • Ịgwọ Nsi Dịka Arụ n’Ala Ngwa Ekwe Jọnal (2013)
  • Gender Dimensions of Sustainable Development in Discourse in Igbo land – International Journal of Gender and Development Issues 2016
  • The Effect of Code-switching Among Igbo-English Bilinguals by Olekaibe C.C. and Onuegwunoke Cynthia – Review of Art and Social Sciences. Quarterly Journal of Inter-university friendship Association.
  • Nrọ Dịka Mgbaama N’ejije Igbo ụfọdụ: Obidiya, Nwata Bulie Nna Ya Elu na Ogbu Mmadụ Ndụ Na-Agụ – Festschrift in honour of late Professor Romanus Obiora-Ezeuko (2015)

Driving the Culture of Excellence